א. כללי ” סמדר ארט – אמנית רב תחומית ” – הוא אתר אינטרנט , חנות ומועדון לקוחות המוכר את המוצרים דרך אתר האינטרנט (להלן “האתר” ), בסטודיו/ גלריה (להלן “החנות” ) , במכירות מיוחדות וכן באמצעות דוא”ל הנשלח ללקוחות שנרשמו למועדון הלקוחות ( להלן “מועדון הלקוחות”). המכירה נעשית הן באמצעות מכירה באתר , מכירה בחנות, מכירה בירידים והן במכירה טלפונית .

ב. בכל מקום בתקנון זה שיש שימוש בלשון נקבה , הכוונה גם לזכר.

ג. שימוש באתר , הצטרפות למועדון הלקוחות ו/ או רכישת מוצר המוצע למכירה על ידי האתר, מהווה את הסכמת הלקוחה לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם איננה מסכימה לתנאי מתנאי התקנון היא מתבקשת לא לעשות כל שימוש באתר ו/או להצטרף למועדון הלקוחות.

ד. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה על ידי הלקוחה (להלן “לקוחה”) באתר, ומהוות את הבסיס המשפטי בין הלקוחה לאתר.

 1. תהליך הרכישה

רכישת מוצר יכולה להתבצע בשני אופנים:

1 א. באמצעות הטלפון : לרכישת מוצר באמצעות הטלפון, יש ליצור קשר עם נציגת האתר באמצעות מספר הטלפון המצוין בדף “צור קשר” , אשר תוודא כי הפריט המבוקש קיים במלאי. ככל שהפריט אכן קיים , יתבקש הקונה למסור את הפרטים הבאים: שמו המלא, כתובת למשלוח, כתובת דואר    אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי  .

ב. באמצעות האתר : לרכישת מוצר באמצעות האתר יש לבחור את המוצר ולמלא פרטים כגון שם, כתובת, דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים אחרת לא נוכל להבטיח את מימוש ההזמנה.

 1. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת מוצר יחשב לביצוע הזמנה על ידי הלקוחה (להלן ” הזמנה”). עם קבלת ההזמנה , האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה ע”י חברת כרטיסי האשראי ההזמנה תאושר והמוצר ישלח בהתאם למועדים הכתובים בתקנון זה .
 2. למען הסר ספק, משלוח הדואר האלקטרוני ללקוחה אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את האתר . רק הרישום שנרשם במחשבי האתר לסל הקניות יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 3. אישור סופי של ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ואישור חברת האשראי . מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה ע”י חברת האשראי.
 4. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפויה להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 5. במידה וההזמנה לא אושרה ע”י חברות האשראי תקבל הלקוחה הודעה טלפונית מתאימה לצורך השלמת ההזמנה תידרש הלקוחה ליצור קשר עם שירות הלקוחות של האתר לצורך הסדרת התשלום עבור ההזמנה . יובהר כי במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי. לא פעלה הלקוחה להסדרת האישור התשלום בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה , יהיה האתר זכאי לבטל את ההזמנה.
 6. ביטול העסקה ייעשה בכפוף לסעיף 6 להלן.
 7. דף התשלום מאושר בתקן PCI-DSS .
 8. מבצעים והנחות יהיו תקפים למשך זמן מוגבל ובעלת האתר רשאית לסיים את מועדם לפי שיקול דעתה.
 9. אספקה והובלת המוצרים

א. האתר יספק רק מוצר אשר שולם במלואו כמפורט לעיל, קרי רק לאחר אישור חברות האשראי, לכתובת שהלקוחה הזינה או מסרה בעת ההזמנה.

ב. פריטים הנמצאים במלאי ישלחו תוך 2 ימי עסקים ממועד אישור העסקה ע”י חברות האשראי באמצעות דואר רשום . זמן האספקה הנו תוך 14 ימי עסקים מצאת המשלוח בדואר רשום.

ג. פריט שאינו במלאי או הזמנה מיוחדת ישלחו תוך 21 ימי עסקים ממועד אישור העסקה על ידי חברת האשראי. אספקה תוך 14 ימי עסקים מצאת המשלוח בדואר רשום או דואר שליחים.

ד. דמי משלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר אלא אם כן צוין אחרת בעת הרכישה.

ה. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו לרבות שביתות, תקלות כאלה ואחרות התלויות בדואר ישראל, השבתות וכיו”ב.

ו. תקנון הגוף המשלח באמצעותו תבוצע ההובלה יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את הלקוחה.

ז. זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

ח. על הלקוחה להודיע מידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר. במידה והלקוחה לא תהיה מעוניינת להמתין להגעת המוצר מעבר לתקופת האספקה, האתר יחזיר ללקוחה את הכסף אותו שילמה עבור אותו מוצר בכפוף ובהתאם להתקשרות עם חברת המשלוחים   ווידוא נכונות התלונה ברישומי האתר.

ט. בזמן אספקת המוצר, רשאי האתר ו/או מי מטעמו לדרוש את נוכחותה של בעלת כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעלת כרטיס האשראי ו/או חתימתה של בעלת כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר.

י. בכל בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף הביטול לכך שהלקוחה תחזיר את המוצר באריזתו המקורית ,שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לאתר על חשבונה תוך שבועיים לכתובת של האמנית באתר.

 1. אחריות ושירות לקוחות

בשאלות לגבי האתר, פעילותו והמוצרים המוצגים באתר ניתן לפנות בדואר אלקטרוני . האתר יעשה את מירב המאמצים לתת מענה לכל פנייה בתוך 72 שעות.

 1. כשרות להשתמש באתר

א. לקוחה רשאית לבצע הזמנות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 1. הלקוחה כשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנה קטינה (מתחת לגיל 18) או אינך זכאית לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יצורף אישור האפוטרופוס בכתב.
 2. הלקוחה הנה בעלת תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
 3. הלקוחה הנה בעלת כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל או בחו”ל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
 4. הלקוחה היא בעלת תא דואר אלקטרוני ברשת ובעלת כתובת בישראל.

ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה האתר, רשאי למנוע מלקוחה לבצע הזמנה באתר אם:

 1. הלקוחה ביצעה מעשה בלתי חוקי ו/או עבירה על הוראות הדין.
 2. הלקוחה הפרה תנאי מתנאי התקנון.
 3. הלקוחה מסרה בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.
 4. הלקוחה ביצעה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר –או בפעילותו התקינה של האתר ו/או מי מטעמו ו/או המעצבת ו/או מי מצד ג’ כלשהו.
 5. סודיות מידע

א. האתר לא יעשה כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוחה אלא אם כן הדבר נדרש ע”פ דין או כדי למנוע שימוש לרעה. האתר יאפשר גישה למידערק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות פרט למידע על כרטיסי האשראי. האתר מתחייב שלא להעביר מידע ופרטים לצד ג’.

ב. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע. אך בקיום מקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לךו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 1. ביטול הזמנה

א. לקוחה רשאית לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן “חוק הגנת הצרכן”) .

ב. ביטול ההזמנה יעשה מיום ביצוע ההזמנה עד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14 ג’ ב’ לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם .

ג. ביטול הזמנה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני לאתר

ד. בביטול הזמנה לפי הכללים לעיל, לא תחויב הלקוחה אלא בדמי המשלוח, אלא אם אספה את הפריטים ב”איסוף עצמי”, אזי לא תחויב על ביטול כלל.

ה. ביטול ההזמנה ע”י הלקוחה כפוף לכך שהלקוחה תחזיר את הפריט באריזתו המקורית, שלם, עם התוויות המקוריות, ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא ושלא נעשה בו שימוש.

ו. לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שנעשה בהם שימוש, אלא באישור מראש של האתר.

ז. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14 ג'(ד’) לחוק הגנת הצרכן.

ח. האתר רשאי לבטל הזמנה כולה או חלקה:

 1. אם נפלה בהצעה טעות סופר כלשהי
 2. במידה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הקונה ו/או צד ג’ כלשהו.
 3. כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה.

ט. ביטול המכירה יימסר לקונה בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציינה בעת ביצוע ההזמנה.

י. במידה והתגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוחה או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה

יותר.

 1. תנאים נוספים

א. טעות סופר בתיאור המוצר לא תחייב את האתר . תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד.

ב. האתר או/ו מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוחה או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז האתר

שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצעת הפעולה. בנוסף על כך האתר לא יהיה אחראי להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הרוכשת ועל חשבונה.

ג. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראייה לכאורה לנכונות הפעולות.

ד. אין בהצגת הספקים והמוצרים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע”י האתר.

ה. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה הם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו. אין להעתיק , לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא בהסכמת האתר, בכתב ומראש. כל המוצרים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים עפ”י החוק.

ו. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו , יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית משפט.